Hvordan bliver man forsikringsmægler?

Udover at opfylde lovens betingelser om to års praktisk erfaring med mæglerens arbejdsopgaver under supervision, kræves at de i loven definerede uddannelsesforløb følges og bestås. Den teoretiske uddannelse varetages af Forsikringsakademiet og er målrettet mod forsikringsmægling enten inden for skade eller pension

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen er modulopbygget og kompetencegivende. For at deltage på ét modul kræves, at et andet er bestået. Begge uddannelsesforløb (skade/pension) består af 6 – 7 moduler, som hvert tager 10 – 14 uger. Hvert modul har sit fagområde og fokus, hvor deltagerne igennem uddannelsen arbejder med lærebøger og cases samt løbende afleverer opgaver. Hvert modul afsluttes med en skriftlig eksamen, som skal bestås for at give adgang til næste modul.

Er det hele teori?

Nej, mellem modulerne skal medarbejderen lære at anvende den tilegnede viden – således vil det i mange tilfælde betyde, at en medarbejder i en forsikringsmæglervirksomhed højest deltager på to moduler om året.

Bliver man så automatisk mægler?

Nej, man skal til en mundtlig eksamen, hvor mæglerens arbejdsmetode skal demonstreres.

Er der flere hurdler?

Ja, først efter uddannelse og eksamen kan deltageren søge Finanstilsynet om at blive registreret forsikringsmægler (skade eller pension).

Hvor lang tid tager hele dette forløb?

Forløbet og kombinationen mellem praksis og teori betyder, at en medarbejder vil være 3 – 4 år under vejs inden medarbejderen kan gå op til den afsluttende mundtlige eksamen og blive registreret forsikringsmægler.

Information fra foreningen

"Stress skal tages alvorligt" - læs artiklen fra FMF's nyhedsbrev maj 2018 her

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

En 71-årig, som kalder sig ”den lovlydige,” skriver, at hun var kommet til at køre rundt på et ugyldigt kørekort i næsten et år. Hun spørger derefter Anja Lintrup Sørensen, Forsikringsoplysningen, hvorfor der ikke er en myndighed, der skriver til borgere når deres kørekort er ved at løbe ud...
Kilde: Nordjyske Stiftstidende (fællesstof)
I foråret købte et gift par en campingvogn. Efter at have opbevaret den hos forhandleren nogle måneder efter købet, var der indbrud hos forhandleren, skriver ”den skuffede campingvognseje,” i et debatindlæg...
Kilde: Nordjyske Stiftstidende (fællesstof)